Menu

The Learning Academy is the hub of learning and development created by NUS and expert training providers based on students’ union priorities.

Launching in July 2017, the Learning Academy will provide learning opportunities delivered in a variety of methods including face-to-face, online and blended programmes. All training will be delivered by experts from NUS or external partners and quality assured by the Learning and Development team.

Responding to your students’ union’s learning needs, we will launch courses between July and December 2017 and again in the new year.

Please take a look through these pages for more detail on individual courses.


Yr Academi Ddysgu yw'r hafan ddysgu a datblygu a grëwyd gan UCM a darparwyr hyfforddiant arbenigol ar sail blaenoriaethau undebau myfyrwyr.

Cafodd yr Academi Ddysgu ei lansio fis Gorffennaf 2017 a bydd yn darparu cyfleoedd i ddysgu mewn amryw o ddulliau gan gynnwys rhaglenni wyneb yn wyneb, ar-lein a chyfuniad o'r ddau. Caiff yr holl hyfforddiant ei gynnal gan arbenigwyr o UCM neu bartneriaid allanol sydd â sicrwydd ansawdd y tîm Dysgu a Datblygu.

Gan ymateb i anghenion dysgu eich undeb myfyrwyr, byddwn yn lansio cyrsiau rhwng Gorffennaf a Rhagfyr 2017 ac eto yn y flwyddyn newydd.

Cymerwch gipolwg ar y tudalennau hyn am ragor o fanylion ar gyrsiau unigol, neu cofrestrwch ar gyfer digwyddiadau sydd ar ddod gan ddefnyddio'r dolenni isod.

Bydd cynnwys y cwrs ar gael yn Gymraeg yn ddiweddarach eleni.