Menu

Cynulliad 2016

Bydd pobl ar draws Cymru’n ethol 60 aelod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2016.

Caiff 40 o’r Aelodau Cynulliad (ACau) hyn eu hethol i gynrychioli etholaethau unigol, a bydd yr 20 sy’n weddill yn dod o bum rhanbarth Cymru – y Gogledd, y Canolbarth a’r Gorllewin, Gorllewin De, Gorllewin Canol, a Gorllewin Dwyrain.

Wrth i’r etholiadau agosáu, bydd UCM Cymru’n ymgyrchu i sicrhau fod cynifer o fyfyrwyr ag y bo modd wedi cofrestru i bleidleisio, ac i sicrhau eu bod yn cael eu clywed yn yr etholiad.

Byddwn yn cyhoeddi maniffesto o’r hyn rydym yn galw amdano – y pethau rydym am i wleidyddion a phleidiau gwleidyddol gytuno iddo.

Dewch ‘nôl fan hyn eto am ragor o wybodaeth am yr hyn rydym yn galw amdano a sut gallwch fod yn rhan.