Menu

Mae myfyrwyr etholedig o ar draws Cymru’n arwain UCM Cymru.

Mae gennym dri swyddog llawn-amser sy’n gweithio yn ein swyddfa yng Nghaerdydd. Y swyddogion yw:

• Llywydd UCM Cymru – Beth Button (@bethbutton)
• Dirprwy Lywydd UCM Cymru – Ebbi Ferguson (@ebbi_rose)
• Swyddog Menywod UCM Cymru – Rosie Inman (@rosieinman)