Menu

Mae gan UCM Cymru bum ymgyrch ryddhad awtonomaidd sy’n gweithio ar faterion sy’n effeithio grwpiau penodol o fyfyrwyr. Mae’r ymgyrchoedd hyn i gyd yn ethol eu harweinwyr eu hunain a’n gosod eu polisïau eu hunain yn flynyddol.

Myfyrwyr Croenddu


Mae ymgyrch ryddhad Myfyrwyr Croenddu yn gweithio ar faterion sy’n effeithio myfyrwyr croenddu ac o leiafrifoedd ethnig yng Nghymru.

Aelodaeth pwyllgor yr ymgyrch ar gyfer 2015/16 yw:
• Swyddog Myfyrwyr Croenddu – Akosva Darko
• Swyddog Llywio - Oyeinkediton Churchill
• Aelod pwyllgor (safle AB) – Mischa Ross
• Aelod pwyllgor (safle menywod) - Hyelni Uba Mshelia
• Aelod pwyllgor (safle agored) – Robiu Salisu
• Aelod pwyllgor (safle agored) – Saint Owubokiri

Mae swydd Swyddog Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru ac aelodau’r pwyllgor i gyd yn swyddi rhan-amser, gwirfoddol.

Darllenwch y diweddaraf am waith yr ymgyrch trwy hoffi ei thudalen Facebook a’i dilyn ar Twitter.

LHDT+


Mae ymgyrch ryddhad LHDT+ yn gweithio ar faterion sy’n effeithio myfyrwyr lesbiaid, hoyw, deurywiol, a thraws* yng Nghymru.

Aelodaeth pwyllgor yr ymgyrch ar gyfer 2015/16 yw:
• Swyddog LHDT+ (safle menywod) – Carly Stewart
• Swyddog LHDT+ (safle agored) – Sarah Lynn
• Swyddog Llywio – Alex Davison
• Aelod pwyllgor (safle AB) - Alexander Gibbings
• Aelod pwyllgor (safle draws*) - Harrison Alderman
• Aelod pwyllgor (safle ddeurywiol*) - Marcus Connolly
• Aelod pwyllgor (safle agored) - Lewis Allen

Mae swyddi Swyddogion LHDT+ UCM Cymru ac aelodau’r pwyllgor i gyd yn swyddi rhan-amser, gwirfoddol.

Darllenwch y diweddaraf am waith yr ymgyrch trwy hoffi ei thudalen Facebook a’i dilyn ar Twitter.

 

Myfyrwyr ag Anableddau


Mae ymgyrch ryddhad Myfyrwyr ac Anableddau yn gweithio ar faterion sy’n effeithio myfyrwyr anabl yng Nghymru.

Aelodaeth pwyllgor yr ymgyrch ar gyfer 2015/16 yw:
• Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau – Diana Isajeva
• Swyddog Llywio – Stephen Marshall
• Aelod pwyllgor (safle agored) – Sam Pritchard

Mae swydd Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau UCM Cymru ac aelodau’r pwyllgor i gyd yn swyddi rhan-amser, gwirfoddol.

Darllenwch y diweddaraf am waith yr ymgyrch trwy hoffi ei thudalen Facebook a’i dilyn ar Twitter.

 

Iaith Gymraeg


Mae ymgyrch ryddhad yr Iaith Gymraeg yn gweithio ar faterion sy’n ymwneud â’r Gymraeg a myfyrwyr Cymraeg eu hiaith a dysgwyr yng Nghymru.

Aelodaeth pwyllgor yr ymgyrch ar gyfer 2015/16 yw:
• Swyddog yr Iaith Gymraeg – Siôn Davies
• Pwyllgor Llywio – Miriam Williams
• Aelod pwyllgor (safle AB) – Austen Wright
• Aelod pwyllgor (safle menywod) – Hanna Medi Merrigan
• Aelod pwyllgor (safle agored) – Jacob Ellis
• Aelod pwyllgor (safle agored) – Ifan James

Mae swydd Swyddog Iaith Gymraeg UCM Cymru ac aelodau’r pwyllgor i gyd yn swyddi rhan-amser, gwirfoddol.

Darllenwch y diweddaraf am waith yr ymgyrch trwy hoffi ei thudalen Facebook a’i dilyn ar Twitter.

 

Menywod


Mae ymgyrch ryddhad y Menywod yn gweithio ar faterion sy’n ymwneud â myfyrwragedd yng Nghymru.

Aelodaeth pwyllgor yr ymgyrch ar gyfer 2015/16 yw:
• Swyddog y Menywod – Rosie Inman
• Aelod pwyllgor (safle AB) – Shelbie Knight
• Aelod pwyllgor (safle agored) – Ceinwen Cloney
• Aelod pwyllgor (safle agored) – Rachael Melhuish
• Aelod pwyllgor (safle agored) – Alyza Tabor

Mae swydd Swyddog Menywod UCM Cymru yn un lawn-amser, gyflogedig, ond mae swyddi aelodau’r pwyllgor yn rhai rhan-amser, gwirfoddol.

Darllenwch y diweddaraf am waith yr ymgyrch trwy hoffi ei thudalen Facebook a’i dilyn ar Twitter.