Menu

Hawlio'r Nos Yn Ôl Cymru

 
Reclaim the Night Wales 2017 / Hawlio'r Nos Yn Ôl Cymru 2017

Join us for Reclaim the Night Wales 2017 on Friday 31 March 2017. #RtNWales17 Ymunwch â ni ar gyfer Hawlio'r Nos Yn Ôl 2017 nos Wener 31 Mawrth 2017. #Hawlio17

Posted by National Union of Students Wales (NUS Wales) on Wednesday, 1 March 2017

Ymunwch â ni Nos Wener 31 Mawrth 2017 ar gyfer Hawlio'r Nos Yn Ôl Cymru.

Digwyddiad blynyddol a drefnwyd gan Ymgyrch Menywod UCM Cymru yw Hawlio'r Nos Yn Ôl Cymru. Mae'n rhoi cyfle i fenywod galw am derfyn ar drais yn erbyn menywod.

Eleni byddwn yn cwrdd yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd am 6.30yh ar gyfer areithiau tanbaid cyn inni fynd ar ein gorymdaith o amgylch canol dinas Caerdydd.

Mae'r digwyddiad yn agored i bob rhywedd, ac mae'n gynhwysol o bobl draws a gweithwyr rhyw. Bydd y daith a'r lleoliad yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Menywod sy'n hunan-ddiffinio bydd yn arwain yr orymdaith, ond mae croeso i unrhyw un sydd eisiau codi llais yn erbyn trais yn erbyn menywod i ymuno â ni.

Mae'r gorymdeithiau hyn yn bodoli i fynnu cyfiawnder i ddioddefwyr trais ac ymosodiadau rhywiol; maen nhw'n dweud yn glir y dylai menywod allu fod allan gyda'r nos heb ofni trais. Maen nhw'n rhoi llais a chyfle i fenywod hawlio strydoedd eu dinasoedd a'u trefni yn ôl.

Amserlen

18.30 Cyrraedd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd - creu placardiau

19.00 Araith groeso gan Lywydd-etholedig a Swyddog y Menywod UCM Cymru Ellen Jones

19.10 Araith: Mabli Jones, Stonewall Cymru

19:20 Araith: Llinos Price, Datganoli.com

19.30 Araith: TBC

19.40 Briff iechyd a diogelwch

19.45 Gadael Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd ar yr orymdaith

21.00 Diwedd y digwyddiad

Yr orymdaith