Menu

Caiff y myfyrwyr sy’n arwain ac yn aelodau o UCM Cymru eu cefnogi gan aelodau staff sy’n gweithio yn ein swyddfa yng Nghaerdydd. Maen nhw heb ei ethol ac yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn UCM DU, UCM yr Alban, ac NUS-USI.

 

• Cyfarwyddwr – Steve Coole

• Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus – Graham Henry

• Rheolwr Cyfathrebu a Strategaeth – Claire O’Shea

• Cydlynydd Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd - Christian Kelsey

• Cynorthwy-ydd Ymgyrchoedd - Maxwell Dean

• Ymgynghorydd Polisi a Llywodraethiant – James Dunn

• Cynorthwy-ydd Polisi - Shao Chi Chiu

• Ymgynghorydd Partneriaeth Myfyrwyr – Jessica Rumble

• Ymgynghorydd Partneriaeth Myfyrwyr – Heather Ferguson

• Cyfieithydd – Geoff Jones

• Cyfieithydd – Rhys Jones

• Cydlynydd y Swyddfa a Digwyddiadau – Jezzelle Lobeck

• Swyddog Prosiect Cynaliadwyedd – Odette Wills

 

Dylid cyfeirio ymholiadau’r wasg at y Rheolwr Cyfathrebu a Strategaeth Claire O’Shea ar 07966 102 363.

Dylid cyfeirio ymholiadau am ein gwasanaeth cyfieithu, Gair Cymraeg, at gair.cymraeg@nus-wales.org.uk. Fel arall, galwch 07970 546 290.

Dylid cyfeirio pob ymholiad arall at office@nus-wales.org.uk neu 029 2043 5390.

Ein cyfeiriad yw:
UCM Cymru, 2il Lawr, Adeiladau Cambrian, 2-4 Sgwâr Mount Stuart, Bae Caerdydd, Caerdydd CF10 5FL