Menu

Mae Pwyllgor Gweithdrefnau Democrataidd UCM Cymru yn gyfrifol am sicrhau fod prosesau polisi a digwyddiadau democrataidd UCM Cymru’n cael eu cynnal mewn ffordd deg. Aelodau presennol y pwyllgor yw:

• Abhiyaan Malhotra (Unded Myfyrwyr Y Drinidod Dewi Sant))
• Siobhan Edwards (Unded Myfyrwyr Coleg Sir Gar)