Menu

Fel sefydliad a arweinir gan aelodau, mae Pwyllgor Gwaith UCM Cymru wedi sefydlu Grŵp Cynghori’r Aelodaeth. Bydd pob aelod cyfansawdd (h.y. undebau myfyrwyr) UCM Cymru yn anfon cynrychiolydd at y grŵp, sy’n cyfarfod unwaith bob tymor i drafod materion ar eu campysau ac i gyfnewid barn ar eu gwaith nhw a’n gwaith ni.

Am ragor o wybodaeth am y Grŵp Cynghori’r Aelodaeth, cysylltwch a James Dunn, Ymgynghorydd Polisi a Llywodraethiant.