Menu

Cynllun gwaith

Caiff gwaith UCM Cymru ei arwain gan ein Cynllun Gwaith. Bydd swyddogion UCM Cymru’n llunio’r cynllun mewn partneriaeth â gweddill arweinyddiaeth etholedig UCM Cymru. Y cynllun hwn sy’n gosod ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Mae pob aelod cyfansoddol o undebau myfyrwyr UCMC wedi personol cynlluniau gwaith yn dangos sut mae ein cynllun cenedlaethol o waith yn cyd-fynd yn eu cynlluniau , a sut y gallant fod yn rhan o'n ymgyrchu. Gall pob cynllun gwaith i'w gweld isod:

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ac UCM Cymru

Undeb Myfyrwyr Bangor ac UCM Cymru

Undeb Myfyrwyr Caerdydd ac UCM Cymru

Undeb Myfyrwyr Glyndwr ac UCM Cymru

NSoAW ac UCM Cymru

UCM Cymru Addysg Bellach

Undeb Myfyrwyr RWCMD ac UCM Cymru

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe ac UCM Cymru

Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant ac UCM Cymru

Undeb Myfyrwyr USW students' ac UCM Cymru

Cysylltwch â James Dunn, Ymgynghorydd Polisi a Llywodraethiant, gydag ymholiadau am ein Cynllun Gwaith.