Menu

Caiff polisïau UCM Cymru eu creu yn ddemocrataidd yn ystod Cynhadledd UCM Cymru a Chynhadledd Maes UCM Cymru. Yn ystod y digwyddiadau hyn, bydd undebau myfyrwyr yn cyflwyno syniadau am bolisi ar ffurf cynigion a byddant wedi yn dadlau ac yn y pleidleisio ar y cynigion hyn. Os bydd cynrychiolwyr yn pleidleisio o blaid cynnig, bydd ar y llyfr polisi am y dair blynedd olynol.

Unwaith bod tair blynedd wedi mynd heibio, bydd cynrychiolwyr yn cael cyfle i ‘achub’ y polisi. Mae hynny’n golygu bydd yn parhau ar y llyfr polisi am dair blynedd arall. Os nad ydynt yn penderfynu achub polisi, bydd yn darfod yn cael ei dynnu oddi ar y llyfr polisi.

Polisi sy’n arwain ein gwaith ac ymgyrchoedd. Dim ond myfyrwyr all ysgrifennu a chadarnhau polisïau, ac mae dyletswydd ar swyddogion UCM Cymru i gyd-fynd â pholisi.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r llyfr polisi fel y mae ar hyn o bryd.

Cysylltwch â James Dunn, Ymgynghorydd Polisi a Llywodraethiant, gyda chwestiynau am bolisi.