Menu

Terfynau amser ac agenda

Gallwch ddod o hyd i'r Rhybudd o'r Gynhadledd yma a'r Niferoedd Cynrychiolwyr yma.

Dydd Mercher 15 Mawrth

Cyfnod cyflwyno cynigion yn dechrau

Gall Aelodau Cyfansoddol gyflwyno hyd at 6 chynnig o ddim mwy na 400 gair yr un ar gyfer pob Cynhadledd Ryddhad.

Enwebiadau ar agor ar gyfer Swyddog y Menywod

Enwebiadau’n agor ar gyfer swydd lawn-amser Swyddog y Menywod.

Dydd Gwener 7 Ebrill

Cyfnod cyflwyno cynigion yn gorffen am 5yh

Y dyddiad terfyn i Aelodau Cyfansoddol gyflwyno cynigion ar gyfer y Cynadleddau Rhyddhad.

Enwebiadau’n cau ar gyfer Swyddog y Menywod am 5yh

Bydd enwebiadau’n cau ar gyfer etholiad Swyddog y Menywod a dyma derfyn amser ceisiadau cyfieithu.

Dydd Iau 13 Ebrill

Gwelliannau a’r bleidlais flaenoriaethu ar agor

Gall Aelodau Cyfansoddol gyflwyno hyd at 3 gwelliant o ddim mwy na 300 gair a phleidleisio yn y bleidlais flaenoriaethu.

Dydd Iau 20 Ebrill

Cyfnod cyflwyno gwelliannau a’r bleidlais flaenoriaethu’n cau am 5yh

Terfyn amser ar gyfer gwelliannau a chyfle i gymryd rhan yn y bleidlais flaenoriaethu.

Cyhoeddi enwebiadau a maniffestos: Swyddog y Menywod

Bydd yr enwebiadau ar gyfer Swyddog y Menywod UCM Cymru ar gael ar-lein.

Dydd Llun 1 Mai – Dydd Gwener 5 Mai

Cyhoeddi cynigion a gwelliannau

Bydd y cynigion a’r gwelliannau’n cael eu cyhoeddi a’u hanfon at bob Aelod Cyfansoddol wythnos cyn pob Cynhadledd Ryddhad.

Enwebiadau’n agor: Safleoedd Gwirfoddol

Bydd enwebiadau’n agor ar y dyddiadau canlynol ar gyfer y swyddi hyn:

Dydd Llun 1 Mai: Swyddog Myfyrwyr Croenddu, Pwyllgor, a Swyddog Llywio

Dydd Mawrth 2 Mai: Swyddogion LHDTh+, Pwyllgor, a Swyddog Llywio

Dydd Mercher 3 Mai: Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau, Pwyllgor, a Swyddog Llywio

Dydd Iau 4 Mai: Swyddog y Gymraeg, Pwyllgor, a Swyddog Llywio

Dydd Gwener 5 Mai: Pwyllgor y Menywod a Swyddog Llywio

Dydd Llun 8 Mai – Dydd Gwener 12 Mai

Cynadleddau Rhyddhad UCM Cymru

Myfyrwyr Croenddu

LHDTh+

Myfyrwyr ag Anableddau

Y Gymraeg

Menywod

Enwebiadau’n cau: Safleoedd Gwirfoddol

Terfyn amser ar gyfer enwebiadau ar gyfer etholiadau Pwyllgorau’r Ymgyrchoedd a’r Swyddogion Llywio.