Menu

Polisi

Cynigion yw'r enw am syniadau y mae myfyrwyr yn eu cyflwyno i fod yn bolisi swyddogol unrhyw un o'n hymgyrchoedd rhyddhad. Mae'n rhaid i'r rhain gael eu cyflwyno ar-lein.

Ar ôl i'r cyfnod cyflwyno cynigion orffen, bydd myfyrwyr eraill yn cael y cyfle i awgrymu gwelliannau i'r cynigion. Yna, yn y Gynhadledd, byddant i gyd yn cael eu trafod cyn pleidleisio.

Os bydd mwyafrif y cynrychiolwyr yn y Gynhadledd yn cytuno ar gynnig, mae'n dod yn bolisi swyddogol yr Ymgyrch.

Os nad ydych yn siŵr sut i fformatio cynnig, defnyddiwch y canllaw defnyddiol hwn..

Cyflwynwch gynnig ar-lein yma.