Menu

Wythnos Ryddhad 2017

Yn ystod wythnos Dydd Llun 8 – Dydd Gwener 12 Mai 2017, bydd UCM Cymru’n cynnal cynadleddau rhyddhad ei bum ymgyrch ryddhad:

  • Ymgyrch Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru
  • Ymgyrch LHDTh+ UCM Cymru
  • Ymgyrch Myfyrwyr ag Anableddau UCM Cymru
  • Ymgyrch y Gymraeg UCM Cymru
  • Ymgyrch Menywod UCM Cymru

Defnyddiwch y dewisiadau i’r chwith i gael yr holl wybodaeth a phapurau sydd eu hangen ichi gymryd rhan yn y cynadleddau hyn.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu broblemau wrth geisio defnyddio’r wybodaeth hyn, cysylltwch â conference@nus-wales.org.uk.