Menu

Lleoliad

Mae Cynhadledd UCM Cymru eleni’n mynd â ni’n ôl i Stadiwm y Principality yng nghanol Caerdydd.

Mae’n lleoliad arbennig ar gyfer y Gynhadledd, sydd yn hollol hygyrch, ac yn agos at bopeth sydd gan ganol y brifddinas i’w gynnig.

Cyfeiriad: Stadiwm y Principality, Westgate Street, Caerdydd CF10 1NS