Menu

Dyddiadau a dyddiadau cau

Mae'r tabl isod yn amlinellu'r holl ddyddiadau a dyddiadau cau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt.

Dyddiad

Dyddiad cau

Dydd Llun 8 Ionawr 2018

Hysbysiad o'r Gynhadledd

Hysbysiad Swyddogol o Gynhadledd UCM Cymru gan gynnwys y cyfnodau cofrestru, cyflwyno cynigion ac enwebiadau ar gyfer rôl y Llywydd a'r Dirprwy Lywydd

 

Dydd Gwener 9 Chwefror 2018

12pm

Dyddiad cau ar gyfer cyfieithu maniffestos

Y dyddiad erbyn pryd y dylid gwneud cais am gyfieithu maniffestos. Caiff y rhain eu dychwelyd o fewn pum diwrnod gwaith

 

Dydd Gwener 16 Chwefror 2018

12pm

Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau a maniffestos

Y dyddiad erbyn pryd y dylid cyflwyno holl enwebiadau ar gyfer rôl y Llywydd a'r Dirprwy Lywydd, gan gynnwys maniffestos

 

Dyddiad cau ar gyfer cynigion

Dydd Gwener 23 Chwefror 2018

Cyhoeddi'r cynigion

Cyhoeddi cynigion a dechrau'r cyfnod cyflwyno gwelliannau

 

Cyhoeddi'r enwebiadau

Cyhoeddir yr holl ymgeiswyr ar gyfer rôl y Llywydd a'r Dirprwy Lywydd ynghyd â'u maniffestos ac enwebiadau.

 

Dydd Llun 26 Chwefror 2018

Dechrau'r cyfnod enwebu

Enwebiadau ar gyfer yr holl rolau gwirfoddol gan gynnwys PGC UCM Cymru, y Pwyllgor Gweithdrefnau Democrataidd (PGD) a'r ail le Gyngor Cenedlaethol y DU

 

Dydd Mawrth 27 Chwefror 2018

12pm

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru

Diwedd y cyfnod cofrestru ar gyfer Cynhadledd UCM Cymru 2018

 

Dydd Gwener 2 Mawrth 2018

12pm

 

Dyddiad cau ar gyfer gwelliannau

 

Cyhoeddi'r adroddiadau

Cyhoeddi holl adroddiadau PGC UCM Cymru, yr ymgyrchoedd rhyddhad a'r PGD

 

Dydd Mawrth 6 Mawrth 2018

Cyhoeddi'r cynigion terfynol

Cyhoeddi cynigion a gwelliannau

 

Dyddiad cau ar gyfer cynigion brys

 

Dydd Mawrth 13 – Dydd Mercher 14 Mawrth 2018

 

Cynhadledd Cymru

Diwrnod un: etholiadau'r Llywydd, y Dirprwy Lywydd, y PGD a lle ar CC y DU

Diwrnod dau: etholiad PGC UCM Cymru

 

Dydd Llun 9 Ebrill 2018

Cyhoeddi cofnodion y Gynhadledd