Menu

Safleoedd

Byddwch yn ethol Llywydd a Dirprwy Lywydd UCM Cymru yn ystod y Gynhadledd, a fydd yn dechrau yn eu rôl ar 1 Gorffennaf 2018, a chânt eu cyflogi llawn-amser am un flwyddyn i arwain y mudiad.

Byddwch hefyd yn ethol nifer o swyddi gwirfoddol, rhan-amser: 4 aelod o Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru, Pwyllgor Gweithdrefnau Democrataidd UCM Cymru ac 2il le Cymru ar Gyngor Cenedlaethol UCM y DU.

Gall unrhyw un sydd ar hyn o bryd yn fyfyriwr, swyddog sabothol, neu swyddog UCM Cymru ymgeisio ar gyfer y swyddi hyn.

Mae'r etholiadau a gynhelir yng Nghynhadledd UCM Cymru 2018 wedi'u rhestru isod. Rydym wedi llunio crynodeb o gyfrifoldebau pob rôl fel eich bod yn eglur ynglŷn â'r hyn a ddisgwylir o'r ymgeisydd llwyddiannus.

Rolau llawn-amser

Mae UCM Cymru'n cyflogi tri swyddog etholedig llawn-amser: Llywydd, Dirprwy Lywydd a Swyddog y Menywod. Dim ond y Llywydd a’r Dirprwy Lywydd a gaiff eu hethol yng Nghynhadledd UCM Cymru. Etholir Swyddog y Menywod gan fyfyrwyr sy’n hunan ddiffinio fel menywod yng Nghynhadledd Menywod UCM Cymru.

Proffil Rôl: Llywydd

Ymgeiswyr:

- Gwyneth Sweatman

- Ail-agor Enwebiadau

Maniffestos ac Enwebiadau

Proffil Rôl: Dirprwy Lywydd

Ymgeiswyr:

- Travis Davies

- Jake Smith - WEDI TYNNU EI HUN YN ÔL

- Alexander Rollason

- Ail-agor Enwebiadau

Maniffestos ac Enwebiadau

Rolau gwirfoddol

Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru

Etholir ‘bloc o saith’ i gynrychioli myfyrwyr a chraffu ar waith y Llywydd a’r Dirprwy Lywydd. Etholir tri aelod o'r PGC yn yr hydref, yn y Gynhadledd Maes. Yng Nghynhadledd y Gwanwyn, etholir pedwar aelod o'r pwyllgor: safle i ddynes, safle addysg bellach a dau safle agored.

Proffil o'r Rôl

Pwyllgor Gweithdrefnau Democrataidd UCM Cymru

Pwyllgor Gweithdrefnau Democrataidd UCM Cymru yw’r grŵp o fyfyrwyr sy’n goruchwylio digwyddiadau democrataidd. Er mai’r Swyddog Etholiadau sy’n gwneud y dyfarniad terfynol ar faterion etholiadol, mae’r pwyllgor yn hwyluso trafodaeth ac yn ymdrin ag unrhyw gwynion sy’n perthyn i weithdrefnau democrataidd.

Proffil o'r Rôl

2il le UCM Cymru ar Gyngor Cenedlaethol UCM y DU

Dyma ail gynrychiolydd Cymru ar gyngor arweinyddiaeth cenedlaethol UCM ar lefel y DU. Mae deilydd y rôl hon, ynghyd â Llywydd UCM Cymru'n cynrychioli myfyrwyr ac yn craffu ar waith arweinyddiaeth Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr ar lefel y DU.

Proffil o'r Rôl