Menu

Etholiadau

Un o brif rannau’r Gynhadledd yw’r etholiadau. Byddwch yn ethol nifer o swyddi llawn-amser taledig a rhan-amser gwirfoddol.

Byddwch yn cael cyfle i glywed gan yr ymgeiswyr, i ofyn cwestiynau iddynt am eu cynlluniau os byddant yn llwyddiannus, a wedyn i bleidleisio am y sawl rydych eisiau i ennill.

Mae’r tudalennau isod yn esbonio mwy am y swyddi sydd i’w ethol, a beth sydd angen ichi ei wneud os hoffech sefyll.