Menu

Cofrestru

BYDD Y CYFNOD COFRESTRU YN GORFFEN AM 12.00 PM DDYDD MAWRTH 27 CHWEFROR 2018 HEB EITHRIAD

Mae gofyn i unrhyw a fydd yn mynychu Cynhadledd UCM Cymru 2018 fel cynrychiolydd, sylwedydd, aelod staff, neu westai allanol gofrestru a hynny erbyn 12.00 pm ddydd Mawrth 27 Chwefror 2018. Ni ellir ymestyn y dyddiau cau hwn.

Cofrestru yma nawr