Menu

Myfyrwyr dan Hyfforddiant i fod yn Athrawon

To view this page in English, click here.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer darparwyr a myfyrwyr ar gyrsiau hyfforddiant cychwynnol i athrawon.

  • Myfyrwyr TAR / Rhaglen Athrawon Graddedig (RhAG) / Teach First (TF) - Bydd eich darparydd hyfforddiant yn gallu asesu eich addasrwydd ar gyfer Statws Athro Cymwysedig (SAC) yn seiliedig ar waith academaidd cyfredol a chyfnodau ar leoliad mewn ysgolion.
  • Israddedigion Lefel 4 a 5 (Blynyddoedd 1 a 2 fel arfer) - Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda'ch darparydd hyfforddiant i benderfynu sut y bydd diffyg o ran yr amser a dreulir ar leoliad gwaith yn cael ei adfer yn y blynyddoedd i ddod.
  • Israddedigion Lefel 6 (Blwyddyn 3 fel arfer) - Bydd eich darparydd hyfforddiant yn gallu asesu eich addasrwydd ar gyfer Statws Athro Cymwysedig (SAC) ar sail eich gwaith academaidd presennol a chyfnodau ar leoliadau gwaith.
  • Myfyrwyr rhyngwladol - Bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda'ch darparydd hyfforddiant a bydd yn cyhoeddi canllawiau pellach pan fydd ganddynt syniad o nifer y myfyrwyr yr effeithir arnynt.