Menu

Cyllid Personol

To view this page in English, click here.

 

Mae cynhaliaeth ar gael os ydych chi'n wynebu caledi ariannol oherwydd yr achosion o coronafeirws.

 

Cronfa Galedi

Mae prifysgolion yn cynnig cymorth ariannol brys i fyfyrwyr drwy gronfeydd caledi. Cysylltwch â'ch sefydliad i gael mwy o wybodaeth am gronfeydd caledi.

 

Housing

Ewch i'n tudalen Cyngor ar Dai a Llety i gael mwy o wybodaeth am gymorth i denantiaid.

 

Cyngor gan Lywodraeth Cymru