Menu

Coronafeirws: Cyngor i Fyfyrwyr yng Nghymru

To view this page in English, click here.

Mae'r hyb hwn yn dwyn ynghyd y cynghorion a'r arweiniad diweddaraf gan gyrff cyhoeddus a sefydliadau addysg ynghylch coronafeirws sy'n berthnasol i fyfyrwyr yng Nghymru.

 

Y cyngor iechyd diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru:

 

Arhoswch gartref:

  • Dim ond mynd allan am fwyd, rhesymau iechyd neu waith yn unig (dim ond os na allwch weithio gartref)
  • Arhoswch 2 fetr (6 troedfedd) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
  • Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd adref

Peidiwch â gadael cartref os oes gennych chi neu rywun rydych chi'n byw gyda:

  • tymheredd uchel
  • peswch newydd, parhaus
  • colli synnwyr blas neu arogl (anosmia) 

Colli eich synnwyr ogleuo, neu newid ynddo, yw anosmia. Mae’n gallu effeithio ar eich synnwyr blasu hefyd gan fod cysylltiad agos rhwng y ddau.

Gall unrhyw un ledaenu'r feirws:

Canllawiau llawn ar aros gartref ac i ffwrdd oddi wrth eraill

 

Cynghorion ac arweiniad

Rydym wedi casglu ynghyd cynghorion gan gyrff cyhoeddus a sefydliadau addysg yn yr hyb hwn i fyfyrwyr eu cyrchu.