Menu

Coronafeirws: Cyngor i Fyfyrwyr yng Nghymru

To view this page in English, click here.

Mae'r hyb hwn yn dwyn ynghyd y cynghorion a'r arweiniad diweddaraf gan gyrff cyhoeddus a sefydliadau addysg ynghylch coronafeirws sy'n berthnasol i fyfyrwyr yng Nghymru.

 

Y cyngor iechyd diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru:

 

Arhoswch gartref

  • Dim ond mynd allan am fwyd, rhesymau iechyd neu waith yn unig (dim ond os na allwch weithio gartref)
  • Arhoswch 2 fetr (6 troedfedd) i ffwrdd oddi wrth bobl eraill
  • Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd adref

Gallwch chi ledaenu'r firws hyd yn oed os nad oes gennych chi symptomau.

 

Cynghorion ac arweiniad

Rydym wedi casglu ynghyd cynghorion gan gyrff cyhoeddus a sefydliadau addysg yn yr hyb hwn i fyfyrwyr eu cyrchu.