Menu

Cyfarfodydd Neuadd y Dref: Diwrnod Rhyngwladol y Myfyriwr

Dydd Mawrth 17eg Tachwedd yw Diwrnod Rhyngwladol y Myfyriwr.

 

 

Mae myfyrwyr a swyddogion sabothol ledled y wlad yn bwriadu cynnal Cyfarfodydd Neuadd y Dref (rhithwir) gyda gwleidyddion lleol i drafod sut mae myfyrwyr wedi cael eu trin trwy gydol y pandemig, gan ddweud wrthynt pam mae ein gofynion ynghylch #StudentsDeserveBetter mor bwysig, a rhannu straeon a phrofiadau personol. Rydym am i fyfyrwyr deimlo eu bod yn meddu ar y grym i leisio'u barn a mynegi eu rhwystredigaeth a'u pryderon i’r llywodraeth ac i’w sefydliadau.

 

Mae hwn yn gyfle i fyfyrwyr a swyddogion UM ymuno a lobïo'r llywodraeth gyda'i gilydd, gan ddathlu pŵer cyfunol ein mudiad ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Myfyriwr (Dydd Mawrth 17eg Tachwedd).

 

Os ydych chi'n awyddus i gymryd rhan a threfnu Cyfarfod Neuadd y Dref yn eich etholaeth leol, rhowch wybod i ni gan ddefnyddio'r dolenni isod.

 

Cofrestrwch eich diddordeb yma! Byddwn mewn cysylltiad â mwy o wybodaeth i’ch cynorthwyo â’ch trefniadau.

Unwaith i chi drefnu Cyfarfod Neuadd y Dref - rhowch wybod i ni am y  manylion yma!

 

Peidiwch ag anghofio rhannu eich digwyddiadau ar gyfryngau cymdeithasol a'n tagio yn @nusuk ar Twitter, @nus_uk ar Insta, neu @nationalunionofstudents ar TikTok.

Gallwch chi lawrlwytho asedau cyfryngau cymdeithasol yma ac addasu eich templedi eich hun.