Menu

Etholiadau'r Undeb

To view this page in English, click here.

DIWEDDARIAD (16 Mawrth 2020)

Rydym wedi derbyn ceisiadau gan aelodau i newid dyddiadau etholiadau oherwydd y sefyllfa iechyd cyhoeddus bresennol.

Mae rhai sefydliadau wedi gofyn i’w hundebau myfyrwyr ohirio rhag ofn y bydd risg uwch o drosglwyddo’r feirws yn sgil myfyrwyr yn dod at ei gilydd i ymgyrchu neu bleidleisio. Ein cyngor ni fyddai, os yn bosibl, dylech gynnal yr etholiadau hyd yn oed os yw hynny'n golygu cwtogi cyfnodau pleidleisio neu ohirio am gyfnod byr er mwyn caniatáu amser i bob agwedd gael ei symud ar-lein. Byddai hyn yn golygu atal pob ymgyrchu wyneb yn wyneb, gan ddefnyddio dulliau ar-lein yn unig.

Y cyngor yw y gallai pandemig COVID-19 bara tan yr haf, a gallai hyn beri problem wrth geisio cynnal etholiadau cyn i'r flwyddyn newydd ddechrau. Credwn ei bod yn well cynnal etholiadau ar ffurf lai na delfrydol na pheidio eu cynnal o gwbl. Yn yr hinsawdd sydd ohoni credwn y bydd pobl yn derbyn y gofyniad i wneud trefniadau anghyffredin. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n hysbysu’r ymgeiswyr a'r etholwyr yngylch unrhyw newidiadau.

Mae croeso i chi e-bostio unrhyw ymholiadau y tu allan i'r uchod at elections@nus.org.uk

 

I gael arweiniad a gwybodaeth bellach ar COVID-19, ewch i'n Hyb Coronavirus.