Menu

Cynhadledd UCM Cymru

Mae’r gynhadledd hon yn dwyn ynghyd cynrychiolwyr o undebau myfyrwyr yng Nghymru sy’n aelodau o UCM y DU i graffu ar waith UCM Cymru, adeiladu polisi ac ymgyrchoedd a chynnal etholiad ar gyfer Llywydd UCM Cymru.

Eleni, wrth i ni symud tuag at fodel democrataidd newydd a cheisio gweithredu diwygiadau yn UCM, bydd rhai newidiadau o ran sut mae’r gynhadledd yn cael ei chynnal a sut bydd eich cynrychiolwyr yn rhyngweithio â hi. Bydd mwy o wybodaeth am hyn ar gael cyn bo hir.

Gallwch ganfod mwy am waith UCM Cymru

To view this page in English, click here.