Menu

Croeso i Gynhadledd UCM Cymru 2018!

Yn y tudalennau canlynol, dewch o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen i fanteisio fwyaf ar eich amser yng Nghynhadledd UCM Cymru 2018.

Os byddwch yn profi unrhyw anawsterau, neu os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon penodol nad yw’r tudalennau hyn yn eu hateb, anfonwch e-bost at conference@nus-wales.org.uk.

Nodwch os gwelwch yn dda y caiff y tudalennau hyn eu diweddaru pan fydd gwybodaeth neu adnoddau newydd ar gael, felly os yw tudalen yn wag neu os nid yw dolen yn gweithio, mae’n bosibl nad yw’r hyn rydych yn chwilio amdano ar gael eto. Rydym yn eich annog i wirio’r wefan yn aml.