Menu

Arbed Erasmus

To view this page in English, click here.

Mae aelodaeth y DU o raglen Erasmus yn wynebu dyfodol ansicr. Gadewch i ni ymladd am ymrwymiad gan y Llywodraeth i Arbed Erasmus.

Gadawodd y DU yr UE ar 31 Ionawr 2020. Fel gwlad y tu allan i'r UE, bydd y DU yn gadael y rhaglen yn awtomatig ar ddiwedd 2020, oni bai bod y Llywodraeth yn cyd-drafod cytundeb i ddod yn aelod cysylltiedig fel trydydd parti. Serch hynny, pleidleisiodd ASau yn erbyn gwelliant a fyddai wedi gorfodi'r gyd-drafodaeth hon.

Mae amser o hyd i sicrhau ein haelodaeth o Erasmus, ond mae angen i ni weithio gyda'n gilydd i ddarbwyllo'r Llywodraeth bod y rhaglen yn cynnig manteision eang y byddai myfyrwyr yfory, a'r wlad, yn waeth eu byd hebddynt.

Pam mae angen i ni Arbed Erasmus

Mae Erasmus yn cynnig cyfle i fyfyrwyr na fyddent fel arall yn gallu ymgymryd â lleoliadau dramor ar gyfer naill ai gweithio neu astudio.

  • Mae'r rhain yn cynnwys myfyrwyr coleg sy'n gallu ei chael hi'n anodd dod o hyd i gyfleoedd i astudio dramor sy'n cyd-fynd â'r strwythur AB traddodiadol y tu allan i Erasmus.
  • Y rhai sydd â chyfrifoldebau gofalu a all ei chael hi'n anodd ariannu lleoliadau dramor.
  • Myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig sydd angen mwy o gynhaliaeth, y gall Erasmus ei darparu.

Mae Erasmus wedi rhoi cyfle ar gyfer datblygiad personol.

  • Myfyrwyr sydd wedi ehangu eu gorwelion drwy fynd dramor. Efallai eu bod wedi ennill profiad mewn diwydiant newydd y maen nhw nawr yn bwriadu gweithio ynddo neu'n bwriadu symud i'r wlad y gwnaethon nhw astudio ynddi.
  • Myfyrwyr LHDT+ a oedd o'r farn bod y profiad o fynd dramor yn hanfodol i archwilio eu hunaniaeth.

Mae Erasmus yn sicrhau buddion economaidd hir-dymor.

  • Mae llawer o fyfyrwyr yr UE wedi dod i'r DU ar leoliadau Erasmus ac wedi aros ymlaen i astudio ymhellach neu i gael gwaith.
  • Mae myfyrwyr y DU wedi gwella eu cyflogadwyedd drwy ennill profiad a gwybodaeth am wledydd eraill.

Ymunwch â'r frwydr

Ydych chi wedi elwa o leoliad Erasmus? A allwch chi siarad am yr effaith gadarnhaol a gafodd ar eich datblygiad personol, eich astudiaethau neu'ch cyflogadwyedd? A ydych chi i fod i fynd ar leoliad Erasmus yn ddiweddarach yn eich cwrs, ac yn poeni a fyddwch yn dal i allu gwneud hynny?

Rydym am glywed eich stori.

Cliciwch ar y ddolen isod i rannu'ch profiadau ac adeiladu'r achos dros arbed aelodaeth y DU o Erasmus.

Dilynwch yr ymgyrch ar ein sianeli cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod #ArbedErasmus.