Menu

Ymgyrch yr Iaith Gymraeg UCM Cymru’n ethol Ifan James

Thursday 28-04-2016 - 14:12

Yng Nghynhadledd yr Iaith Gymraeg UCM Cymru yng Nghaerdydd heddiw, mae myfyrwyr wedi ethol Ifan James fel Swyddog yr Iaith Gymraeg 2016/17.

Ymgyrch awtonomaidd ar gyfer holl fyfyrwyr Cymru sy’n hunan-ddiffinio neu ddysgwyr y Gymraeg yw Ymgyrch yr Iaith Gymraeg. Mae’r ymgyrch yn cynrychioli buddiannau’r myfyrwyr hynny fel rhan o UCM Cymru ac yn ymgyrchu’n lleol ac yn genedlaethol ar faterion sy’n effeithio arnyn nhw.

Rôl Swyddog yr Iaith Gymraeg yw gweithredu fel arweinydd yr ymgyrch. Bydd yn gwasanaethu ar sail ran-amser am flwyddyn ac yn aelod o Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru.

Ar ôl yr etholiad, dywedodd Ifan ei fod yn edrych ymlaen at y flwyddyn sydd i ddod.

Yng Nghynhadledd yr Iaith Gymraeg UCM Cymru, bu’r myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithdy ar siarter Addysg Bellach yr ymgyrch, yn clywed gan Claire Roberts o GolegauCymru, ac yn ethol eu harweinwyr.

Y sawl a etholwyd i bwyllgor Ymgyrch yr Iaith Gymraeg UCM Cymru oedd:

  • Swyddog Llywio - Rhun Dafydd
  • Aelod pwyllgor (Safle i fenyw) - Branwen Glyn
  • Aelod pwyllgor (Agored) - Osian Wyn Morgan
  • Aelod pwyllgor (Agored) - Liam Evans

Yfory, rydym yn symud ymlaen i gynhadledd ryddhad olaf yr wythnos, sef Cynhadledd Menywod UCM Cymru.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...