Menu

Ymgyrch Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru’n ail-ethol Akosua Darko

Monday 25-04-2016 - 16:28

Yng Nghynhadledd Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru yng Nghaerdydd heddiw, mae myfyrwyr wedi ail-ethol Akosua Darko fel Swyddog Myfyrwyr Croenddu 2016/17.

Ymgyrch awtonomaidd ar gyfer holl fyfyrwyr Cymru sy’n hunan-ddiffinio’n ddu neu o leiafrif ethnig yw Ymgyrch y Myfyrwyr Croenddu. Mae’r ymgyrch yn cynrychioli buddiannau’r myfyrwyr hynny fel rhan o UCM Cymru ac yn ymgyrchu’n lleol ac yn genedlaethol ar faterion sy’n effeithio arnyn nhw.

Rôl y Swyddog Myfyrwyr Croenddu yw gweithredu fel arweinydd yr ymgyrch. Bydd yn gwasanaethu ar sail ran-amser am flwyddyn ac yn aelod o Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru.

Ar ôl yr etholiad, dywedodd Akosua ei bod yn falch o fod wedi cael ei hail-ethol a’i bod yn edrych ymlaen at barhau ei gwaith yn ystod 2016/17.

Yn ystod cynhadledd Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru, cymerodd y myfyrwyr ran mewn gweithdy a sesiwn ford gron gyda Stephanie Lightfoot-Bennett. Bu farw ei brawd, Leon Patterson, tra yn y ddalfa ym 1992.

Y safleoedd eraill a etholwyd oedd Swyddog Llywio’r ymgyrch ac Aelod Pwyllgor (Safle Menywod):

  • Swyddog Llywio – Hyelni Mshelia
  • Aelod Pwyllgor (Safle Menywod) – Shanice Mabussi

Ni chafwyd etholiadau ar gyfer Aelod Pwyllgor (Safle AB) neu’r ddau Aelod Pwyllgor (Safle agored). Nid oedd y Gynhadledd yn ddilys, felly nid oedd modd iddi wneud penderfyniad ymrwymiol ar gynigion. O’r herwydd, gwnaed pleidlais fynegol ar y cynigion er mwyn eu pasio i Gynhadledd Myfyrwyr Croenddu UCM DU.

Gellir lawrlwytho datganiad llawn gan y Swyddog Adroddol ynghylch prosesau’r etholiadau a’r cynigion yma. Cyfeiriwch cwestiynau at conference@nus-wales.org.uk os gwelwch yn dda.

Yfory, rydym yn symud ymlaen i Gynhadledd Myfyrwyr ag Anableddau UCM Cymru.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...