Menu

Ymgyrch Myfyrwyr ag Anableddau UCM Cymru’n ethol Piers Wilkinson

Tuesday 26-04-2016 - 14:06

Yng Nghynhadledd Myfyrwyr ag Anableddau UCM Cymru yng Nghaerdydd heddiw, mae myfyrwyr wedi ethol Piers Wilkinson fel Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau 2016/17.

Ymgyrch awtonomaidd ar gyfer holl fyfyrwyr Cymru sy’n hunan-ddiffinio’n anabl yw Ymgyrch y Myfyrwyr Croenddu. Mae’r ymgyrch yn cynrychioli buddiannau’r myfyrwyr hynny fel rhan o UCM Cymru ac yn ymgyrchu’n lleol ac yn genedlaethol ar faterion sy’n effeithio arnyn nhw.

Rôl y Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau yw gweithredu fel arweinydd yr ymgyrch. Bydd yn gwasanaethu ar sail ran-amser am flwyddyn ac yn aelod o Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru.

Ar ôl yr etholiad, dywedodd Piers ei fod yn edrych ymlaen at ymgyrchu ar lefel leol.

Yng Nghynhadledd Myfyrwyr ag Anableddau UCM Cymru, bu’r myfyrwyr yn trafod eu profiadau o fod yn fyfyrwyr ag anableddau mewn Addysg Bellach ac Addysg Uwch yng Nghymru. Yn ogystal buont yn trafod polisïau sydd ar ddarfod, gan gynnwys rhai ar bwysigrwydd delifro cefnogaeth iechyd y meddwl ddigonol.

Y swyddi eraill a etholwyd yn ystod y Gynhadledd oedd:

  • Swyddog Llywio – Stephen Marshall
  • Aelod pwyllgor (Safle AB) – Rhiannon Llewellyn
  • Aelod pwyllgor (Safle agored) – Samuel Pritchard

Yfory, rydym yn symud ymlaen i Gynhadledd LHDT+ UCM Cymru.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...