Menu

Ymgyrch Menywod UCM Cymru’n ethol Ellen-Rose Jones

Friday 29-04-2016 - 14:38

Yng Nghynhadledd Menywod UCM Cymru yng Nghaerdydd heddiw, mae myfyrwyr wedi ethol Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru Ellen-Rose Jones fel eu Swyddog y Menywod llawn-amser ar gyfer 2016/17.

Ymgyrch awtonomaidd ar gyfer holl fyfyrwyr Cymru sy’n hunan-ddiffinio’n fenywod yw Ymgyrch y Menywod. Mae’r ymgyrch yn cynrychioli buddiannau’r myfyrwyr hynny fel rhan o UCM Cymru ac yn ymgyrchu’n lleol ac yn genedlaethol ar faterion sy’n effeithio arnyn nhw.

Rôl Swyddog y Menywod yw gweithredu fel arweinydd yr ymgyrch. Bydd yn gwasanaethu ar sail lawn-amser am flwyddyn ac yn aelod o Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru.

Ar ôl yr etholiad, dywedodd Ellen ei bod yn hapus iawn i gael ei hethol a'i bod yn edrych ymlaen at y flwyddyn i ddod.

Yng Nghynhadledd y Menywod UCM Cymru, bu inni groesawu Cyn-Lywydd a Swyddog Menywod UCM Cymru Katie Dalton a chyn-Swyddog y Menywod Karen Wilkie i gymryd rhan mewn trafodaeth banel. Bu’r myfyrwyr hefyd yn cymryd rhan mewn gweithdy ar flaenoriaethau ymgyrch y menywod, yn dadlau cynigion, ac yn glywed gan Anna Lee.

Yr eraill a etholwyd i bwyllgor Ymgyrch y Menywod UCM Cymru oedd:

  • Swyddog Llywio - Alexa Higgs
  • Aelod pwyllgor (Safle i AB) - Hayley Thomas
  • Aelod pwyllgor - Gwyneth Sweatman
  • Aelod pwyllgor - Whitney Brown
  • Aelod pwyllgor - Rebecca Kent

Dyna ddiwedd ein hwythnos o gynadleddau rhyddhad. Ydych chi wedi darllen ein 5 peth rydym wedi’u dysgu yr wythnos hon?

Ydych chi'n ymuno â ni ar gyfer Hawlio'r Nos Yn Ôl heno? Dewch i'r Hen Lyfrgell i wneud placardiau am 7yh, wedyn ar gyfer yr orymdaith am 8.30yh. Defnyddiwch yr hashnod #Hawlio16!

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...