Menu

Ymgyrch LHDT+ UCM Cymru’n ethol Hannah Stewart a Jasper Williams

Wednesday 27-04-2016 - 14:28

Yng Nghynhadledd LHDT+ UCM Cymru yng Nghaerdydd heddiw, mae myfyrwyr wedi ethol Hannah Stewart fel Swyddog LHDT+ (Safle Menywod) a Jasper Williams fel Swyddog LHDT+ (Agored) 2016/17.

Cynhadledd heddiw oedd y gynhadledd fwyaf erioed, gyda’r nifer fwyaf o gynigion wedi’u cyflwyno, a’r nifer fwyaf o gynrychiolwyr.

Ymgyrch awtonomaidd ar gyfer holl fyfyrwyr Cymru sy’n hunan-ddiffinio’n LHDT+ yw’r Ymgyrch LHDT+. Mae’r ymgyrch yn cynrychioli buddiannau’r myfyrwyr hynny fel rhan o UCM Cymru ac yn ymgyrchu’n lleol ac yn genedlaethol ar faterion sy’n effeithio arnyn nhw.

Rôl y Swyddogion LHDT+ yw gweithredu fel arweinwyr yr ymgyrch. Byddant yn gwasanaethu ar sail ran-amser am flwyddyn ac yn aelodau o Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru.

Ar ôl yr etholiad, esboniodd Hannah a Jasper eu blaenoriaethau ymgyrchu ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Yng Nghynhadledd LHDT+ UCM Cymru, bu’r myfyrwyr yn dadlau cynigion ar, ymysg eraill, cefnogi undebau llai trefol a chynrychiolaeth i bobl anrywiol a thraws, yn cymryd rhan mewn gweithdy ar wleidyddiaeth gymunedol gydag Edith Whitehead o Bite The Ballot, ac yn ethol eu harweinwyr.

Y sawl a etholwyd i bwyllgor Ymgyrch LHDT+ UCM Cymru oedd:

  • Swyddog Llywio - Sarah Lynn
  • Aelod pwyllgor (Agored) - Carl Tubbs
  • Aelod pwyllgor (Deurywiol) - Daisy Welham
  • Aelod pwyllgor (Traws) - Alexander Grant
  • Aelod pwyllgor (Safle AB) - Austen Wright
  • Aelod pwyllgor (Safle i fenyw) - Ruth Lewis

Yfory, rydym yn symud ymlaen i Gynhadledd yr Iaith Gymraeg UCM Cymru.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...