Menu

Ymgeiswyr yn etholiadau UCM Cymru wedi eu cyhoeddi!

Friday 12-02-2016 - 18:04
320x220 nus wales conference

 

 

Mae UCM Cymru wedi cyhoeddi enwau’r ymgeiswyr am swyddi Llywydd a Dirprwy Lywydd UCM Cymru.

Caiff swyddi Llywydd a Dirprwy Lywydd UCM Cymru, sy’n arwain mudiad y myfyrwyr yng Nghymru, eu hethol yn ystod Cynhadledd UCM Cymru a gynhelir eleni ar 9-10 Mawrth 2016 yn Nghaerdydd.

 

Bydd y Llywydd a’r Dirprwy Lywydd yn ymgymryd â’u swyddi yn nes ymlaen eleni.

 

Yr ymgeiswyr am swyddi Llywydd a Dirprwy Lywydd UCM Cymru yw:

 

Llywydd UCM Cymru:              

- Fflur Elin – maniffesto

 

Dirprwy Lywydd UCM Cymru:  

- Carmen Ria Smith - maniffesto

- Mark Stanley – rhan 1 y maniffesto & rhan 2 y maniffesto

 

Os ydych wedi cael eich ethol fel Cynrychiolydd Cynhadledd UCM Cymru, sicrhewch eich bod wedi cofrestru yma cyn 24 Chwefror 2016.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...