Menu

Ymateb UCM Cymru i'r gostyniad yn y nifer o geisiadau Ucas

Thursday 02-02-2017 - 14:48
Dsc 0932

Mewn ymateb i ffigurau a ryddhawyd heddiw gan Ucas a ddangosodd ostyngiad o 7% mewn ceisiadau prifysgol gan fyfyrwyr Cymreig, dywedodd llywydd UCM Cymru Fflur Elin:

“Mae’n siomedig nodi’r cwymp yn y nifer o fyfyrwyr Cymreig sy’n gwneud cais i astudio yn y brifysgol.

“Mae costau byw yn rhwystr enfawr i nifer o ddarpar-fyfyrwyr cael mynediad at addysg uwch.

“Rydym yn gwybod fod myfyrwyr yn wynebu costiau cynyddol ymhob math o bethau, o drafnidiaeth a rent, i filiau cyfleustodau ac adnoddau fel llyfrau cwrs. Ac yn fwy na hynny, gallai costau byw gynyddu eto unwaith fo’r Deyrnas Gyfunol wedi ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.

“Dyma’n union pam fo angen system addysg uwch ‘a wnaed yng Nghymru’ sy’n ateb gofynion ein cymunedau.

“Yn sgil refferendwm mis Mehefin diwethaf, mae angen hefyd sicrhau fod Cymru’n lle atyniadol a chroesawgar i fyfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd a myfyrwyr rhyngwladol i astudio.

“Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio na ddylai’r brifysgol fod yn ddewis awtomatig i bawb; mae cefnogi pobl i gael mynediad at addysg bellach, prentisiaethau, a dysgu yn y gweithle a’r gymuned yr un mor bwysig."

Categories:

Education, UCM Cymru

Related Tags :

UCAS, addysg uwch, UCM Cymru, fflur elin, prifysgolion,

More NUS connect Articles

More Articles...