Menu

Ymateb i'r penderfyniad i gadw Fy Ngherdyn Teithio

Tuesday 21-02-2017 - 12:36
Dsc 0963

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw na fydd eleni’n torri’r cynllun trafnidiaeth ar gost ostyngedig i bobl ifanc, Fy Ngherdyn Teithio. Mae hyn yn dilyn ymgyrch gan UCM Cymru, yn codi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd cynllun o’r fath o ran cefnogi pobl ifanc yng Nghymru i gael mynediad i addysg a hyfforddiant.

Ynghynt, cyhoeddodd y Llywodraeth y byddai’n canslo cynllun peilot Fy Ngherdyn Teithio o 31 Mawrth a’i bod wedi rhoi’r dasg o ddatblygu cynllun fforddiadwy amgen i’r Cydffederasiwn Trafnidiaeth Teithiwyr, sy’n cynrychioli’r diwydiant bysiau.

Achosodd hynny bryder difrifol inni ynghylch dyfodol trafnidiaeth ar bris gostyngedig i bobl ifanc yng Nghymru. Fodd bynnag, mewn datganiad heddiw, dywedodd y Llywodraeth y bydd y cynllun yn parhau ar wait hi bobl 16-18 oed eleni, a chaiff Cerdyn Teithio Ieuenctid newydd ei gyflwyno yn 2018.

Dywedodd Dirprwy Lywydd UCM Cymru Carmen Smith:

“Rydym yn hapus iawn fod Llywodraeth Cymru wedi gwrando ar ein pryderon, a bydd pobl 16-18 mlwydd oed yn parhau i allu defnyddio Fy Ngherdyn Teithio eleni. Rydym yn edrych ymlaen at gyflwyniad y Cerdyn Teithio Ieuenctid yn 2018.

“Mae costiau teithio’n faich enfawr ar bobl ifanc o ran cael mynediad i addysg a hyfforddiant. Dyna pham, pan gaiff y cynllyn newydd ei gyflwyno, dylai gael ei ymestyn i bob dysgwr mewn Addysg Bellach a phrentisiaid hyd at oed 25.

“Edrychwn ymlaen at gydweithio â dysgwyr, Llywodraeth Cymru, a Chydffederasiwn Trafnidiaeth Teithwyr i sicrhau fod y cynllun newydd yn ateb gofynion pobl ifanc Cymru, nawr ac yn y dyfodol, a’u bod yn gallu gwneud defnydd llawn arno.”

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...