Menu

Ymateb CGyP yng Nghymru i'r Arolwg Cyflog Prentisiaethau

Monday 13-01-2020 - 16:18

Ymateb CGyP yng Nghymru i'r Arolwg Cyflog Prentisiaethau

Meddai Charlie James ar ran Cymdeithas Genedlaethol y Prentisiaid:

“Ar ôl misoedd o oedi mae Arolwg Cyflog Prentisiaethau 2018 wedi’i ryddhau o’r diwedd. Rydym yn falch o weld cynnydd cyffredinol mewn cyflogau prentisiaid yng Nghymru ers 2016, ac eithrio’r rheiny sy’n trin gwallt - mae hon yn thema sy'n ymddangos gydol yr adroddiad.

“Fodd bynnag, mae talu cyflog rhy isel i brentisiaid hefyd ar gynnydd. Cafodd bron i un o bob pump o brentisiaid eu talu rhy ychydig yn anghyfreithlon yng Nghymru, gan godi i ddau o bob pump o brentisiaid trin gwallt. Yn CGyP rydym yn gwrthod derbyn y syniad o dalu rhy ychydig “yn anfwriadol”; nid yw arferiad cyflogwyr o dalu cyflog isel i’w prentisiaid yn anghyfreithlon yn newydd, ac nid yw’n mynd i ddiflannu. Mae'r sancsiynau ar gyfer talu cyflog rhy isel i brentisiaid yn anghyfreithlon yn rhy wan, ac nid yw'n ddigon da dweud “mae’n ddrwg gen i” a thalu’n ôl y cyflogau sydd wedi’u dwyn.

“Mae'r adroddiad hefyd yn edrych ar yr hyfforddiant y mae prentisiaid yn ei dderbyn. Mae'n bryd rhoi terfyn ar y myth o ennill cyflog wrth ddysgu. Mae llai na hanner y prentisiaid yng Nghymru yn derbyn diwrnod o hyfforddiant yr wythnos ac, yn syfrdanol, dim ond 23% o fenywod sy'n derbyn unrhyw hyfforddiant o gwbl. Dyma'r gyfradd isaf yn y DU - mae’n hanner y gyfradd yn Lloegr. Meddyliwch yn ddwys am hyn; mae menywod yng Nghymru’n derbyn llai o hyfforddiant na phrentisiaid yn unrhyw le arall yn y DU.

“Mae prentisiaid yng Nghymru yn haeddu gwell.”

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS Connect Articles

More Articles...