Menu

Ymateb Beth Button i'r Adolygiad Gwario Cyflawn

Wednesday 25-11-2015 - 17:02
Nuswales

 

Mae Llywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, Beth Button, wedi croesawi’r newyddion ar gyfer amddiffyn cyllideb Cymru. Cyhoeddwyd y newyddion yn ystod yr Adolygiad Gwario Cyflawn, yn ogystal â’r ffaith y bydd rhagor o amddiffyniadau ar gyfer addysg bellach yn Lloegr hefyd.

 

Ond dywedodd hi y bydd toriadau Lloegr yn golygu effaith mawr ar wariant cyhoeddus yng Nghymru hefyd – gan gynnwys toriad blynyddol disgwyliedig o 1.1% i arian Cymru ar y cyfan. Mae hi’n galw ar Lywodraeth Cymru i flaenoriaethu hwn wrth iddyn nhw gyhoeddi  Cyllideb Cymru y mis nesaf.

 

“Mae toriadau i wariant cyhoeddus wedi arwain at fwy o bobl ddim yn parhau gyda addysg ôl-16 yn barod,” meddai hi.

 

“Gan fod gymaint o doriadau wedi bod ynghylch astudio rhan-amser ac oedolion yn dysgu yn y gymuned i 50% eleni – a’r ffaith roedd toriad o 46% rhwng 2004/05 a 2013/14 – mae’r sector addysg yn wynebu her anodd iawn ar hyn o bryd.

 

“Bydd UCM Cymru yn parhau i gefnogi eu sefydliadau, cyrsiau ac adnoddau – ond mae angen buddsoddiad ychwanegol os ydym ni eisiau dyfodol i’r sector addysg (addysg bellach ac addysg uwch) ac i bawb lwyddo.”

 

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...