Menu

Ymateb Beth Button i gynlluniau Llywodraeth Cymru/Cyllideb Cymru

Wednesday 10-02-2016 - 15:23
Beth resized

Mae UCM Cymru yn falch iawn bod Llywodraeth Cymru wedi cydnabod pryderon mudiad y myfyrwyr ac wedi lleihau lefel y toriadau yr oedd yn bwriadu eu gwneud yn Addysg Uwch.

 

Ymgyrchodd Undebau Myfyrwyr ledled Cymru'n ddiflino yn erbyn y toriadau yn y Gyllideb Addysg Uwch; gan lobïo eu Haelodau Cynulliad i sicrhau na fyddai'r toriadau'n cael effaith negyddol ar fyfyrwyr a bod gwasanaethau hollbwysig yn cael eu gwarchod. Mae'r lobïo a wnaed gan Undebau Myfyrwyr yn dangos cryfder llais myfyrwyr ar y cyd.

 

Mae UCM Cymru wedi croesawu'r ymrwymiad i addysg ôl-16, sy'n cynnwys gwarchod cyllid Addysg Bellach, buddsoddi mewn prentisiaethau a chyrsiau rhan amser. Dangoswyd yn glir bod mwy o fuddsoddiad ar draws y sector yn bosibl. Meddai Llywydd UCM Cymru, Beth Button:

 

‘Mae cyrsiau rhan amser yn hanfodol mewn system addysg gan eu bod yn hyblyg ac yn hygyrch i bob myfyriwr, beth bynnag fo'u hamgylchiadau.’

 

‘Mae'r buddsoddiad o £10 miliwn yn dangos bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod addysg yn hygyrch i bawb.’

 

‘Dangosodd myfyrwyr ledled Cymru eu safiad yn glir i'r Llywodraeth. Roedd myfyrwyr am weld ymrwymiad i egwyddorion system addysg sy'n hygyrch i bawb ac nid yn unig y rheiny all fynychu'r brifysgol yn llawn amser.’

 

‘Rydym yn ymwybodol nad diwedd y gân mo hyn. Bydd toriadau'n parhau i fod yn wir fygythiad i'r sector a byddwn yn parhau i weithio er mwyn sicrhau y caiff Addysg Uwch a Phellach eu cyllido fel bo angen er mwyn creu Cymru sy'n ffynnu.’

 

Bydd Dirprwy Lywydd UCM Cymru, Ebbi Ferguson, yn lansio ymgyrch 'Peidiwch â'n torri ni allan' mewn partneriaeth ag Unison a'r Undeb Prifysgolion a Cholegau ar 29 Chwefror i sicrhau bob yr holl bleidiau'n gwneud ymrwymiadau cadarnhaol i gyllido'r sector addysg wrth ddynesu at Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru fis Mai.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

cyllideb cymru myfyrwyr addysg FE HE addysg bellach addysg uwch llywodraeth llywodraeth cymru HEFCW,

More NUS connect Articles

More Articles...