Menu

Ymateb Beth Button / Beth Button response to First Minister of Wales

Friday 08-04-2016 - 12:39
Beth resized

Dyma ymateb Beth Button, Llywydd UCM Cymru i sylwadau Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru am ei gynllun i sicrhau bod myfyrwyr Cymru yr un peth o ran ffioedd dysgu. / Here's NUS Wales President, Beth Button's response to Carwyn Jones, the First Minister of Wales' comments on Welsh Labour's stance toward tuition fees for Welsh students.

 

Cymraeg (English below)

 

Mae UCM Cymru yn croesawu'r newyddion na fyddai Llafur Cymru'n profi modd grantiau ffioedd dysgu na felly'n rhoi dyled fawr ar fyfyrwyr, pe bai'n ffurfio llywodraeth nesaf Cymru.

 

Meddai Llywydd UCM Cymru, Beth Button

 

“Rydyn ni wedi ymgyrchu yn ystod y blynyddoedd diwethaf i sicrhau bod system ffioedd dysgu Cymru'n un deg sydd ddim yn rhoi balch dyledion enfawr ar fyfyrwyr. Rydyn ni'n gwybod bod pwysedd ariannol yn gallu cael effaith negyddol ar iechyd meddwl myfyrwyr ac yn gallu cynyddu'r nifer sy'n rhoi'r gorau i'w cwrs ac arwain at fyfyrwyr yn cael trafferthion ariannol flynyddoedd ar ôl graddio.

 

“Serch hynny, mae'n bwysig cofio y dylai'r drafodaeth fod ynghylch nid yn unig ffioedd dysgu, ond hefyd creu system lle mae modd i fyfyrwyr o gefndiroedd mwy difreintiedig dalu costau byw dyddiol. Er bod ffioedd dysgu'n rhoi baich blynyddoedd o dalu dyled ar fyfyrwyr, maen nhw hefyd yn wynebu costau uniongyrchol trafnidiaeth, tai a chostau byw cyffredinol, sy'n atal llawer rhag ymgymryd â chyrsiau i gychwyn neu'n achosi myfyrwyr i roi'r gorau i addysg.”

 

 

English (Cymraeg uchod)

NUS Wales welcomes the news that Welsh Labour would not means test tuition fee grants and put huge amounts of debt on to students, if it forms the next Welsh Government.

 

Beth Button, President NUS Wales said

 

“We have campaigned over recent years to ensure that the Welsh tuition fee system is a fair one, one that does not see students burdened with enormous debts. We know that financial pressure can have a negative impact on the mental health of students, increases course drop-out rates and sees students struggling financially years after graduating.

 

“It is important to remember however, that the debate should not only be about tuition fees, but creating a system where students from more disadvantaged backgrounds are able to meet the day to day costs of living. While tuition fees burden students with several years of paying off debt, students also face the immediate costs of transport, housing and general living costs, which prevent many from taking up courses in the first place, or cause students to drop out of education.”

Categories:

NUS Wales, UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...