Menu

Ydych chi’n barod ar gyfer Cynhadledd UCM Cymru 2016?

Friday 29-01-2016 - 17:10
Nus wales conference logo 300x300

Cynhadledd UCM Cymru yw digwyddiad democrataidd mwyaf y genedl. Mae myfyrwyr o'r holl undebau myfyrwyr sy'n aelodau o UCM yn anfon eu dirprwyaethau etholedig i osod cyfeiriad ein gwaith ac ethol arweinwyr myfyrwyr cenedlaethol.

 

Eleni, gall undebau myfyrwyr anfon mwy na 100 o gynrychiolwyr i benderfynu beth fydd safiad UCM Cymru ar y materion sydd o bwys iddynt fwyaf.

 

Cynhelir Cynhadledd UCM Cymru 2016 yng Nghaerdydd yn Stadiwm Principality (cyn Stadiwm y Mileniwm) dros ddau ddiwrnod.

 

Bydd y gynhadledd yn cynnwys nifer o gyfleoedd i fyfyrwyr drafod a phenderfynu ar bolisi, ethol eu harweinwyr myfyrwyr cenedlaethol a thrafod y cyfeiriad bydd UCM Cymru'n ei gymryd dros y flwyddyn sydd i ddod.

 

Bydd y noson gyntaf yn cynnwys cinio blynyddol Gwobrau UCM Cymru. Caiff hwn ei gynnwys ar gyfer pawb sy'n mynychu'r Gynhadledd.

 

Bydd yr ail ddiwrnod yn cynnwys cyfle i holi prif bleidiau gwleidyddol Cymru ynglŷn â'r ymrwymiadau y gallant eu gwneud i fyfyrwyr cyn Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mai.

 

Gallwch gofrestru ar gyfer Cynhadledd UCM Cymru yma.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...