Menu

UCM Cymru yn ymateb i’r adroddiad ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Wednesday 04-12-2019 - 09:30

“Rhaid i’r ddeddfwriaeth a ddaw’r flwyddyn nesaf roi llais cryfach i fyfyrwyr yn eu haddysg."

Meddai Llywydd UCM Cymru, Rob Simkins:

“Rhaid i’r ddeddfwriaeth a ddaw’r flwyddyn nesaf roi llais cryfach i fyfyrwyr yn eu haddysg. Ers i’n gwlad gymryd camau i ddiwygio addysg ôl-16, mae UCM Cymru wedi bod o blaid system sy’n gosod myfyrwyr yn ei chanol. I wneud hyn, mae angen i bob sefydliad fod â strwythur llais myfyrwyr sy'n wleidyddol annibynnol, yn annibynnol yn strwythurol, ac wedi'i ariannu'n llawn. Mae adroddiad y pwyllgor heddiw yn galw am gamau i annog y trawsnewidiad hwn.

“Mae’r Gweinidog wedi nodi’n glir y bydd llais myfyrwyr yn ganolog i’r bil sydd ar ddod, sy’n arwydd bod Llywodraeth Cymru yn gwrando ar fyfyrwyr. Gobeithiwn weld hyn yn ysgrifenedig y flwyddyn nesaf pan ddangosir y ddeddfwriaeth ddrafft i'r holl randdeiliaid.

“Mae UCM Cymru yn cytuno bod y system bresennol yn cymell sefydliadau i weithredu fel pe baent yn rhan o farchnad, nid sector sydd wrth galon dyfodol Cymru. Rhaid trin myfyrwyr fel partneriaid, ac nid dim ond defnyddwyr, yn eu haddysg. Mae'r ddeddfwriaeth arfaethedig yn gyfle i Lywodraeth Cymru ddangos yn wirioneddol y gall ein gwlad gynnal addysg yn wahanol drwy wneud partneriaeth a llais myfyrwyr yn flaenoriaeth.”

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS Connect Articles

More Articles...