Menu

Sylw UCM Cymru ar ryddhad Shiromini Satkunarajah

Monday 27-02-2017 - 22:44
Carmen

Wrth sôn am y newyddion for Shiromini Satkunarajah a’i mam wedi cael eu rhyddhau a chawn nhw ddim eu hallgludo o’r Deyrnas Gyfunol fel y cynlluniwyd, dywedodd Dirprwy Lywydd UCM Cymru Carmen Smith:

“Rwy’ mor falch dros Shiromini a’i mam fod y Swyddfa Gartref wedi dod i’w coed o’r diwedd ac wedi tynnu’r allgludiad yn ôl.

“Ar ôl iddi gael cyfle i adfer wedi digwyddiadau’r diwrnodau diwethaf, rwy’n gobeithio bydd Shiromini’n gallu parhau â’i chwrs peirianneg electronig ym Mangor, a dymunaf bob hwyl iddi gyda’u harholiadau.

“Rwy’n ddiolchgar dros ben i bawb a ymgyrchodd wrth ein hochr dros ryddhad Shiromini a’i mam: eu Haelod Seneddol lleol Hywel Williams, Ysgrifennydd Gwladol Cymru’r Wrthblaid Christina Rees, Change.org, y cyfryngau, Undebau Myfyrwyr ar draws Cymru, a miloedd eraill ledled y Deyrnas Gyfunol. Mae hwn yn dangos y daioni y gallwn beri pan ry’n ni’n gweithio gyda’n gilydd.

“Rwy’n parhau i fod yn gryf o’r farn y byddai allgludo Shiromini wedi bod yn beth hollol afiach i’w wneud. Mae’n hollbwysig ein bod yn gwerthfawrogi pobl, eu sgiliau, eu profiadau, a’u diwylliannau, pwy bynnag y bônt ac o ble bynnag y dawn nhw.

“Rhaid inni hefyd gofio gwerth addysg, a’r hyn y gall addysg beri. Gyda hynny mewn cof, rhaid dweud nad oes diwedd i’n gwaith ni eto. Rhaid inni barhau i godi llais dros gymdeithas oddefgar a chroesawgar, ble gall bawb fuddio o addysg gynhwysol, pa beth bynnag eu cefndir.

“Ar ran mudiad myfyrwyr Cymru, diolch o waelod calon am eich holl gefnogaeth.”

DIWEDD

Cyswllt: Cerith Rhys Jones - cerith.rhys-jones@nus-wales.org.uk - 07880 033 904

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...