Menu

Sylw UCM Cymru ar ffigurau mewnfudo

Sunday 26-02-2017 - 00:01
Carmen

Wrth sôn am y ffigurau ymfudo a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ddydd Iau, dywedodd Dirprwy Lywydd UCM Cymru Carmen Smith:

“Gadewch i mi fod yn glir iawn: mae ymfudo yn hynod o bwysig i brifysgolion Cymru. Mae'n helpu diogelu sicrwydd ariannol prifysgolion, ac hefyd yn golygu bod myfyrwyr yn agored i brofiadau, syniadau, a diwylliannau newydd tra'u bod wrthi’n astudio.

“Rydym am i brifysgolion Cymru fod o safon fyd-eang ac yn ddeallusol fywiog. Mae hynny'n amlwg yn her os, am ba reswm bynnag, ni allwn ddenu staff a myfyrwyr o rannau eraill o'r byd i addysgu ac i ddysgu yn ein prifysgolion.

“Mae bod yn ddeniadol i staff a myfyrwyr rhyngwladol hefyd yn dweud rhywbeth am ein cymdeithas. Mae cysylltiad clir yma gyda phleidlais fis Mehefin diwethaf i adael yr Undeb Ewropeaidd, a'r cynnydd mewn anoddefgarwch mewn rhai mannau sydd wedi ei dilyn.

“Rydym am i Gymru fod yn lle deniadol a goddefgar i bobl ar draws yr UE a thu hwnt i ddod i astudio ac i weithio. Mae hynny'n hanfodol er ei fwyn ei hun, ac hefyd oherwydd y gwerth y mae staff a myfyrwyr rhyngwladol yn ei ddwyn ar ein prifysgolion a'n gwlad.

“Mae myfyrwyr o rannau eraill o'r Undeb Ewropeaidd, a thu hwnt, yn cyfrannu llawer iawn at ein cymdeithas, a dyna pham mae'n rhaid i ni fod yn glir iawn wrth ddweud i fyfyrwyr ac athrawon prifysgol fod ganddyn nhw, eu profiadau, eu diwylliannau, a'u gwybodaeth groeso a gwerth yma yng Nghymru.”

Cyswllt: Cerith Rhys Jones – 07880 033 904 – cerith.rhys-jones@nus-wales.org.uk

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...