Menu

Sylw UCM Cymru ar Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr

Wednesday 03-07-2019 - 16:00

Mae Cymru’n parhau i berfformio’n well na gweddill y DU o ran boddhad myfyrwyr, ond mae mwy i’w wneud o hyd i gryfhau llais myfyrwyr, meddai Llywydd UCM Cymru Rob Simkins.

Mae Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019 wedi datgelu bod Cymru yn parhau i berfformio'n well na gweddill y DU o ran boddhad myfyrwyr.

Mae 85% o fyfyrwyr yng Nghymru yn fodlon ag ansawdd cyffredinol eu profiad addysgol; hefyd myfyrwyr mewn sefydliadau yng Nghymru yw'r rhai mwyaf bodlon yn y DU â’u hundebau myfyrwyr a'u llais myfyrwyr.

Meddai Rob Simkins, Llywydd UCM Cymru:

“Mae canlyniadau heddiw yn dangos mai Cymru yw'r wlad orau yn y DU i fod yn fyfyriwr ynddi. Mae’r ffaith bod Cymru yn parhau i berfformio’n well na chyfartaledd y DU o ran boddhad myfyrwyr yn deyrnged i waith caled ein hundebau myfyrwyr, sy'n chwarae rhan hanfodol ym mhrofiad addysgol miloedd o fyfyrwyr bob blwyddyn.

“Mae'r rhagolygon yn gadarnhaol ond mae bob amser lle i wella. Mae UCM Cymru wastad wedi cyflwyno’r achos dros wneud strwythurau llais myfyrwyr annibynnol, wedi’u hariannu’n llawn, yn ofyniad cyfreithiol ym mhob sefydliad addysg ôl-16. Mae diwygiadau arfaethedig Llywodraeth Cymru i’r system addysg a hyfforddiant ôl-orfodol yn rhoi'r cyfle perffaith i wneud hynny.”

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

UCM Cymru, Rob Simkins,

More NUS Connect Articles

More Articles...