Menu

Sicrhewch ein bod ni'n #GwareduGwellt

Thursday 12-10-2017 - 09:18

Rydych chi'n fwy na thebyg wedi clywed bod llawer o fariau a thai bwyta yn ymuno â'r mudiad byd-eang i leihau nifer y gwellt plastig sy'n mynd i safleoedd tirlenwi, nentydd, cefnforoedd a thraethau. 

Mae'n bosib bod eich undeb myfyrwyr eisoes wedi ymuno â'r ymgyrch hon sy'n tyfu drwy'r amser, ond os nad, ymunwch heddiw – sicrhewch eich bod chi'n Gwaredu Gwellt!

Dyma ambell reswm pam mae gwellt yn felltith a'r hyn y gallwch chi ei wneud i helpu…

Mae gwellt yn felltith

  • Caiff 500 miliwn o wellt eu defnyddio a'u gwaredu bob dydd yn yr Unol Daleithiau yn unig – sy'n golygu bod 175 biliwn y flwyddyn yn mynd i dirlenwi ac yn creu sbwriel yn ein hafonydd a'n cefnforoedd
  • Maen nhw'n cael eu defnyddio am gyfartaledd o 20 munud, ond mae eu heffaith yn para am oes.  Gwastraff eithafol er ychydig o gyfleustra!
  • Mae miloedd o adar ac anifeiliaid y môr yn marw bob blwyddyn pan fyddan nhw'n llyncu llygredd plastig neu'n cael eu dal ynddo – daw 80% ohono o'r tir!

Sut gallwch chi helpu?

  • Gofynnwch am ddiod heb welltyn pan fyddwch chi'n mynd i fariau a thai bwyta a gofynnwch i'ch cwsmeriaid a oes wir angen y gwelltyn hwnnw gyda'u diod.
  • Lledaenwch y gair – gosodwch y poster hwn yn eich allfa ac anogwch bobl eraill i wneud yr un peth
  • Postiwch un o'r graffigau hyn ar Twitter gan ddefnyddio #GwareduGwellt a chofiwch gynnwys @NUSUK ac @NUSWales a byddwn ni'n ei aildrydar!
  • Os oes wir angen gwelltyn arnoch…mae llwyth o opsiynau ar y farchnad y gellir eu compostio neu eu hailddefnyddio fel opsiwn amgen i rai plastig untro. Rhowch nhw y tu ôl i'r cownter fel bod modd i staff y bar neu'r staff arlwyo eu gweini.  Dyma ambell gyflenwr rydyn ni'n eu hargymell sy'n darparu gwellt y gellir eu compostio a'u hailddefnyddio:

Alliance

Emma Mason-Edge

Emmamasonedge@alliancenational.co.uk

0844 844 4300

Bunzl

Fay Johnson

fay.johnson@bunzl.co.uk

07515 973348

Innerglass

Cheyenne Owen

cheyenne@ig-groupuk.com

0191 515 5009

  • Os ydych chi wedi rhoi'r gorau i wellt plastig eisoes neu os byddwch chi'n cefnogi #GwareduGwellt, arwyddwch yr addewid.

Fel rheolwyr, staff a chwsmeriaid allfa, mae grym gennych chi i sbarduno newid ystyrlon. Defnyddiwch lai o wellt plastig untro yn raddol – lle bo'n bosib – yn ein bywydau pob dydd drwy beidio â goddef eitemau fel gwellt, poteli plastig a bagiau yn gyntaf.

Sefwch dros gynaladwyedd yn eich undeb drwy gymryd rhan yn Effaith Gwyrdd Undebau Myfyrwyr 2017. Gall #GwareduGwellt fod yn un ffordd yn unig o sicrhau mai'r undeb yw hafan cynaladwyedd eich cymuned. Ewch i weld a ydy eich undeb wedi cofrestru eisoes, neu os nad ydy, cofrestrwch cyn diwedd Tachwedd. Allech chi fod yn un o enillwyr cenedlaethol Effaith Gwyrdd eleni?

Cliciwch yma i gael gwybod mwy gan dîm cynaladwyedd UCM ac i ymuno â'n rhestr ohebiaeth cynaladwyedd.  

 

Mae llesiant a lles yn ganolog i brofiad myfyrwyr

Categories:

Features, NUS Wales, Sustainability

Related Tags :

More NUS Connect Articles

More Articles...