Menu

Sesiwn Trafod UCM Cymru ar gyfer #PleidlaisYGenhedlaeth

Wednesday 04-05-2016 - 15:00
Start a conversation cy connect

Ar 3 Mai, cynhelwyd Sesiwn Trafod ar Twitter gan UCM Cymru er mwyn i fyfyrwyr Cymru sgwrsio am bopeth ar gyfer Etholiad y Cynulliad sy’n digwydd ar ddydd Iau 5 Mai.

 

Gwnaeth pobl ifanc ledled Cymru gymryd rhan yn y drafodaeth a gofynnwyd 6 cwestiwn, sef:

 

  • Pam bod gwleidyddiaeth yng Nghymru’n bwysig i chi?
  • Beth ddylai blaenoriaethau Llywodraeth Cymru fod ar gyfer pobl ifanc?
  • Beth ddylai gwleidyddion wneud er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn ymwneud â gwleidyddiaeth?
  • Beth sy’n rhwystro pobl ifanc rhag ymwneud â gwleidyddiaeth?
  • Pa faterion fydd yn bwysig i bobl ifanc Cymru yn y dyfodol?
  • Sut all pobl ifanc ddefnyddio eu pleidlais i greu newid cadarnhaol?

 

Cymerodd nifer o bobl ran yn y drafodaeth o fudiad y myfyrwyr, gan gynnwys:

 

  • Llywydd UCM Cymru, Beth Button
  • Dirprwy Lywydd UCM Cymru, Ebbi Ferguson
  • Swyddog Menywod Etholedig UCM Cymru, Ellen Rose Jones
  • Swyddog yr iaith Gymraeg UCM Cymru, Siôn Davies

 

 

Yn son am y sgwrs neithiwr, dywedodd Beth Button ‘Roedd yn braf gweld gymaint o bobl ifanc yn siarad am faterion sy’n effeithio ar eu bywydau nhw. Mae’n dangos bod pobl ifanc yn poeni am wleidyddiaeth Cymru. Dwi’n gobeithio y caiff hyn ei adlewyrchu ar y diwrnod pleidleisio a’u bod nhw’n mynd i’r orsaf pleidleisio.’

 

Daeth y sgwrs i ben gan atgoffa pawb a oedd ar Twitter ar y pryd am y gwefannau Bleibleidleisio a #PleidlaisYGenhedlaeth.

 

 

Gallwch ddilyn y drafodaeth a ddigwyddodd neithiwr gan chwilio am #SgwrsUCMC ar Twitter, neu gan glicio yma a mynd at wefan Storify, gyda Tweets penodol.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

gwleidyddiaeth,etholiad,myfyrwyr,Cymru,addysg,ucm,UCM Cymru,cynulliad,llywodraeth

More NUS connect Articles

More Articles...