Menu

Pam ei fod mor bwysig i wirfoddoli - Wythnos Gwirfoddoli Cymru

Thursday 18-02-2016 - 15:04
Ebbi small

Dyma Ddirprwy Lywydd UCM Cymru, Ebbi Ferguson, yn son am fudd gwirfoddoli.

Yn aml, mae pobl yn meddwl am fyfyrwyr fel twristiad sy’n dod i gymunedau, gwneud swn trwy’r amser a gadael bagiau sbwriel ar y stryd; ond rydym yn gwybod mai nid jyst hwnna maen nhw’n eu gwneud. Mae Wythnos Myfyrwyr yn Gwirfoddoli yn dod cyn bo hir (22 – 28 Chwefror) ac mae’n gyfle i ddangos yr holl waith y mae myfyrwyr yn eu gwneud o fewn eu cymunedau. Nid pobl ar eu gwyliau yw myfyrwyr, ond pobl sy’n cyfrannu at y gymdeithas. Mae gwirfoddoli yn fwy na jyst cynnig gwasanaeth – mae sgiliau trosglwyddiadwy i’w hennill i fyfyrwyr y gallant ddefnyddio yn ystod, ac ar ôl gorffen eu hastudiaethau, ac fel rhan o swyddi yn y dyfodol hefyd. 

Mae gen i brofiad bersonol am yr hwn dwi’n son am. Ar ôl gwirfoddoli ar gyfer Gwobr Dug Caeredin ac hefyd i glwb hwylio yn y Mwmbwls trwy gydol coleg, dysgais i mai nid jyst rhywbeth i rhoi ar fy CV oedd e. Roedd dechrau prosiect a’i gorffen fy hun yn gwneud i fi sylweddoli pa mor rhyfedd yw’r teimlad o gyflawni rhywbeth. Does dim byd yn cymharu gyda helpu grwp o bobl ifanc cyrraedd gôl ar ôl derbyn hyfforddiant gennych chi, a’ch cefnogaeth ac dwi’n falch iawn o hynny.

Gyda thoriadau i wasanaethau pobl ifanc a llai o gyfleoedd i bobl ifanc yn gyffredinol, rydym yn dibynnu’n fwy ar wirfoddolwyr er mwyn llenwi bylchau. Dwi’n hapus iawn fod pob Undeb yn ymuno yn yr hwyl yn cefnogi Wythnos Gwirfoddoli Cymru eleni. Mae hyn yn dangos pa mor bwysig yw gweithio ar y cyd. Dwi’n edrych ymlaen at ehangu ar y gwaith hwn, a phasio’r neges ymlaen i golegau yn y flwyddyn i ddod.

Eleni, rydym wedi lansio Rhwydwaith Myfyrwyr yn Gwirfoddoli Cymru – rhywbeth sy’n deillio o Rhwydwaith Myfyrwyr yn Gwirfoddoli er mwyn sicrhau ein bod ni’n cefnogi myfyrwyr i drefnu gweithgareddau yng Nghymru. Ceir mwy o wybodaeth yma http://www.studentvolunteeringnetwork.org/wales.html.  

Mae llwyth o ddigwyddiadau yn ystod 15fed flwyddyn Wythnos Myfyrwyr yn Gwirfoddoli. Mae Undebau Myfyrwyr Cymru wedi ymuno â nifer o sefydliadau eraill, gan gynnwys Surfers Against Sewage er mwyn gwneud bach o dacluso. Bydd cannoedd o fyfyrwyr yn glanhau traethau a rhannau eraill yn y gymuned. A nifer o bethau eraill. Efallai ei fod yn swnio’n syml, ond mae rhywbeth fel hyn (ein bod ni’n cymryd yn ganiataol fel arfer) yn gallu gwneud byd o wahaniaeth weithiau.

Os yw hwn wedi eich ysbrydoli chi, ewch at wefan Wythnos Myfyrwyr yn Gwirfoddoli am ragor o syniadau o’r hyn y gallwch wneud https://www.studentvolunteeringweek.org.

Categories:

Blogs, NUS Wales, UCM Cymru

Related Tags :

gwirfoddoli myfyrwyr Cymru addysg uwch addysg bellach AU AB addysg

More NUS connect Articles

More Articles...