Menu

Odette Wills yn derbyn Cymeradwyaeth Uchel gan Cynnal Cymru

Wednesday 02-12-2015 - 11:32
Odette1

Canmolwyd Odette Wills, Swyddog Prosiect Cynaladwyedd (Cymru) yn uchel yn ystod seremoni gwobrwyo Cynnal Cymru wythnos diwethaf. Nod y seremoni oedd dathlu llwyddiannau unigolion a sefydliadau Cymru sy’n cynrychioli’r sector amgylchedd/datblygu gynaliadwy. Trefnwyd y gwobrau  gan Cynnal Cymru, y sefydliad mwyaf o ran datblygu cynaliadwy yng Nghymru.

 

Enwebwyd Odette yn y category ‘Pencampwr Cynaladwyedd’ am y gwaith mae wedi gwneud gydag Undebau Myfyrwyr ledled Cymru. Yn ei rôl hi, mae’n rhoi cyngor i brosiectau cynaladwyedd yng Nghymru ac maen nhw wastad yn amrywio. Gweithiodd hi y llynedd gyda Chyngor Abertawe ar brosiect trafnidiaeth cynaliadwy ac eleni, mae’n gweithio gyda Chyngor Caerdydd i’w galluogi i fod yn arweinwyr yn ystod y digwyddiad COP21.

 

Dechreuodd ei llwybr gyrfa hi yn y sector amgylchedd pan oedd hi’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberfal. Gwnaeth hi ffilm am fwyd cynaliadwy a rhedodd hi ymgyrch o’r enw ‘Fish Fight’. Roedd hi’n synnu am yr hyn sy’n gallu digwydd trwy weithio mewn grwp, sef newid meddyliadau pobl. Ers hynny, mae wedi gweithio gydag undebau myfyrwyr ar brosiectau sy’n cefnogi cynaladwyedd dros gymunedau yng Nghymru.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

cynnal,Cymru,cynaladwyedd,amgylchedd

More NUS connect Articles

More Articles...