Menu

Myfyrwyr yn ymgasglu ar gyfer cynadleddau rhyddhad blynyddol UCM Cymru

Monday 25-04-2016 - 10:27

Bydd myfyrwyr o ledled Cymru’n ymgasglu yng Nghaerdydd drwy gydol yr wythnos hon ar gyfer cynadleddau blynyddol pum ymgyrch ryddhad UCM Cymru.

Rydym yn dechrau heddiw gyda Chynhadledd Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru, wedi’i dilyn yfory gan Gynhadledd Myfyrwyr ag Anableddau, Cynhadledd LHDT+ dydd Mercher, Cynhadledd yr Iaith Gymraeg ddydd Iau, a Chynhadledd y Menywod ddydd Gwener.

Yn ystod y cynadleddau, bydd myfyrwyr yn dadlau cynigion, cymryd rhan mewn gweithdai, ac yn ethol arweinwyr eu hymgyrchoedd ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Rydym yn ddiolchgar i Goleg Caerdydd a’r Fro am ein cynnal ni drwy gydol yr wythnos yn eu Campws Canol y Ddinas.

Byddwn yn eich diweddaru drwy gydol yr wythnos ar NUS Connect, Facebook, Twitter, ac Instagram am bopeth sy’n digwydd, a phob dydd, cewch wybod pwy sydd wedi cael eu hethol i arwain yr ymgyrchoedd rhyddhad.

Os oes gennych gonsyrn neu gwestiwn yn ystod yr wythnos, cysylltwch os gwelwch yn dda ag Ymgynghorydd Polisi a Llywodraethiant UCM Cymru James Dunn ar 07872 128 153 neu Reolwr Materion Allanol UCM Cymru Claire O’Shea ar 07584 631 232.

Ar ôl Cynhadledd y Menywod ddydd Gwener, bydd gorymdaith flynyddol Hawlio’r Nos Yn Ôl yn digwydd. Byddwn yn cwrdd yn Yr Hen Lyfrgell yn yr Aes, Caerdydd, am 7.00pm i greu placardiau a wedyn yn cychwyn am 8.30pm.

Mae Hawlio'r Nos Yn Ôl yn fudiad rhyngwladol sy'n mynnu diwedd ar drais rhywiol, aflonyddu ar y stryd a rhoi'r bai ar y dioddefwr.

Mae croeso i bawb o bob rhywedd fynd ar yr orymdaith ond y rheiny sy'n hunan diffinio fel menywod fydd yn ei harwain. Mae hwn yn ddigwyddiad sy'n cynnwys pobl draws* a gweithwyr rhyw; fyddwn ni ddim yn caniatáu camwahaniaethu ar sail rhyw, hil, rhywioldeb, rhywedd nac abledd.

Os oes gennych chi unrhyw bryder neu gwestiwn, e-bostiwch Rosie Inman, Swyddog Menywod UCM Cymru, ar rosie.inman@nus-wales.org.uk.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...