Menu

Mae UCM Cymru yn croesawu’r Bil Addysg Drydyddol

Tuesday 16-07-2019 - 16:35

Bydd y Bil yn sefydlu Comisiwn Addysg ac Ymchwil Trydyddol newydd i Gymru

Y prynhawn yma, cyhoeddodd Mark Drakeford AC, Prif Weinidog Cymru, y bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Bil Addysg a Hyfforddiant Trydyddol yn y flwyddyn i ddod.

Bydd y Bil yn sefydlu Comisiwn Addysg ac Ymchwil Trydyddol newydd i Gymru, a fydd yn goruchwylio'r system addysg ôl-16 gyfan.

Wrth ymateb i ddatganiad y Prif Weinidog ar ei flaenoriaethau deddfwriaethol, meddai Llywydd UCM Cymru, Rob Simkins:

“Mae'n wych cael cadarnhad o’r diwedd y bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno'r ddeddfwriaeth hanfodol hon yn ystod y pumed Cynulliad.

“Yn ddiweddar, ysgrifennais y bydd y Bil hwn yn rhoi'r cyfle i wreiddio llais y dysgwr ym mhob agwedd o’r system addysg ôl-16 yng Nghymru.

“Rwyf am weld Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofyniad cyfreithiol i bob darparydd addysg ar ôl 16 oed fod â chorff cynrychioli dysgwyr sy'n cael ei ariannu'n llawn, a’i bod yn gynaliadwy ac yn annibynnol.

“Un arall o flaenoriaethau'r Prif Weinidog yw rhoi sail statudol i bartneriaeth gymdeithasol. Mae'r Bil Addysg a Hyfforddiant Trydyddol yn rhoi cyfle i gyflawni gwir bartneriaeth gymdeithasol mewn system addysg sy'n trin dysgwyr fel partneriaid, yn hytrach na defnyddwyr.”

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS Connect Articles

More Articles...