Menu

Llywydd a Dirprwy Lywydd UCM Cymru wedi'u hethol

Tuesday 14-03-2017 - 14:36

Mae Ellen Jones, sydd ar hyn o bryd yn gwasanaethu fel Swyddog y Menywod, wedi ei hethol heddiw yn Llywydd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru yng nghynhadledd y sefydliad yn Llandudno.

Mae'r Dirprwy Llywydd presennol Carmen Smith wedi cael ei ail-ethol.

Gyda'i gilydd, bydd Ellen a Carmen yn arwain mudiad y myfyrwyr yng Nghymru, gan gynrychioli myfyrwyr mewn ymgyrchoedd cyhoeddus, gyda gwleidyddion, a chyda'r sector addysg.

Wrth siarad ar ôl ei hetholiad, dywedodd Llywydd-etholedig UCM Cymru Ellen Jones:

"Rwy'n hapus dros ben fod myfyrwyr wedi fy ethol yn Llywydd nesaf UCM Cymru. Mae hon yn flwyddyn allweddoli addysg yng Nghymru, felly rwy'n edrych ymlaen at arwain ein mudiad myfyrwyr unedig.

"Nid oes amheuaeth yn fy meddwl, gyda'n gilydd, gall ein mudiad lunio cyfundrefn addysg sy'n gynhwysol, yn hygyrch, a ariennir yn deg, ac sy'n gweithio i herio anghyfiawnder cymdeithasol ledled Cymru.

"Hoffwn hefyd dalu teyrnged i waith rhagorol y Llywydd presennol, Fflur Elin, dros y flwyddyn ddiwethaf."

Dywedodd y Dirprwy Lywydd Carmen Smith, sydd newydd gael ei hail-ethol:

"Rwy'wrth fy modd fy mod wedi cael f'ail-ethol fel Dirprwy Lywydd UCM Cymru heddiw. Rwy'n edrych ymlaen at barhau â'm gwaith o'r flwyddyn a aeth heibio, yn cynrychioli ein holl aelodaeth ar draws Addysg Bellach ac Uwch, a'r rhai mewn hyfforddiant a phrentisiaethau.

"Fel Dirprwy Lywydd, byddaf yn gweithio i ennill y fargen orau i fyfyrwyr unwaith y bydd y DU wedi gadael yr UE, ac yn parhau i siarad ar ran dysgwyr Addysg Bellach a phrentisiaid, gan sicrhau eu bod yn cael y profiad dysgu gorau posibl."

Ychwanegodd Fflur Elin, sy'n dod i ddiwedd ei chyfnod fel Llywydd UCM Cymru:

"Hoffwn longyfarch Ellen ar ei hetholiad, a Carmen ar gael ei hail-ethol. Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un gyffrous iawn i fudiad y myfyrwyr, ac i'r sector addysg yng Nghymru. Rwy'n gwybod y bydd y ddwy fenyw hyn yn gwneud jobyn wych o arwain mudiad myfyrwyr Cymru, ac rwy'n dymuno pob llwyddiant iddyn nhw."

Yn ogystal, etholwyd Kehkashan Ansari i Ail Safle UCM Cymru ar Gyngor Cenedlaethol UCM y DU, a Jonathan Jones a Sian Jones i Bwyllgor Gweithdrefnau Democratiadd UCM Cymru.

Mae rolau Llywydd a Dirprwy Lywydd UCM Cymru yn rhai llawn-amser a dalwyd. Bydd Ellen Jones yn dechrau rôl Llywydd UCM Cymru ar 1 Gorffennaf 2017 a bydd hi a Carmen Smith yn parhau yn eu gwahanol swyddi tan 30 Mehefin 2018.

 

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...